۵

امریکا با این ادعای اخیر عمر رژیم آخوندی را چندین سال زیاد کرد. باور ندارید. چند روز صبر کنید و منتظر رژه کفن پوشان باشید.

akhondnameh.blogspot.com – امریکا با این ادعای اخیر عمر رژیم آخوندی را چندین سال زیاد کرد. باور ندارید. چند روز صبر کنید و منتظر رژه کفن پوشان باشید. امریکا بزرگترین سوپاپ اطمینان رژیم آخوندی است . آنها به نفت عربستان و ایران به مردم ان نیاز دارد . این دو کشور خوب میدانند که چطور ملت ها را سر کار بگذارند . این بازی در دو هفته آینده با بازی کردن امریکاییها با کلمات تمام خواهد شد. ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : Dahri ariya7 taran iranmelli porandokht

دیدگاه ها