۳

نقدی بر روش شناختی کسروی درباره تئوری به اصطلاح زبان آذری

iranian.com – کسروی رساله ای دارد با نام “آذری یا زبان باستان آذربایجان”[1] در همان دیباچه رساله کسروی در لفافه اعلان کرده است که هدف از نگاشتن این رساله یک هدف سیاسی صرف است و نه صرف شناخت. ادامه...
تصویری از Azerbaijan
ارسال شده توسط Azerbaijan حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Dahri ariya7 taran iranmelli Azerbaijan

دیدگاه ها