۵

بهترین روش تغییر رژیم آخوندی اینست که مسولین آمریکایی یک سال خفه شوند و هیچ نگویند + دلیل

akhondnameh.blogspot.com – همه ما میدانیم که مردم ایران مغرور، تعصبی و دخالت دیگران را در کشور خود هرگز بر نمیتابند، همانطور که حمله اعراب را بعد از ۱۴۰۰ سال فراموش نکرده و نخواهند کرد و رژیم آخوندی هم این را میداند و بخوبی از این صفت خوب ایرانیان استفاده میکند و تهدیدات آمریکایی ها دقیقا همان چیزی است که این رژیم و رژیم های دیکتاتوری لازم دارند تا بوسیله ان احساسات مردمی را به سود خود تحریک کنند. این چیزی است که ما سالهاست که میبینیم و باز از آنها عبرت نمیگیریم. یادتان نرود که اگر........ ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : Dahri ستاره ariya7 taran iranmelli

دیدگاه ها