۵

سردار نسیه (نقدی سابق) مشکل بیکاری را برای همیشه حل میکند

akhondnameh.blogspot.com – این سردار همیشه نقد ما گفته : با توجه به قانون برنامه پنجم مصوب مجلس مبنی بر افزایش تعداد بسیجیان به ۳۰ میلیون نفر، برنامه‌ریزی در این جهت به سرعت در حال انجام است و ‌تعداد بسیجیان به ۳۰ میلیون نفر افزایش می‌یابد............... نتیجه نگیری: یعنی ما در آینده ۳۰ میلیون نفر خواهیم داشت که از زندگی خود راضی هستند و هر گونه امکانات رفاهی هم برایشان فراهم است. میتوانند ازدواج کنند، خانه بخرند، وام کارخانه شکلات سازی بگیرند، و تازه ، جمعه صبح ها با .......... ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : ariya7 taran iranmelli sunrise porandokht

دیدگاه ها