۴

اگر هوس کردید که یک جن واقعی را ببینید اینجا کلیک کند، ولی برای درک بهتر فیلم ابتدا توضیح داده شده را بخوانید. ++18

akhondnameh.blogspot.com – لطفا پخش این فیلم را به هیچ گروه یا جریانی ربط ندهید. این فیلم فقط برای آگاهی ان دست از کسانی که مایلند اطلاعات بیشتری درباره اینجورموضوعات کسب کنند اینجا قرار داده شده است و اگر انسان خرافاتی هستید لطفا از دیدن ان خود دری کنید. ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
برچسبها :
راي هاي داد شده : ariya7 taran iranmelli porandokht

دیدگاه ها