۹

انتقاد شاهزاد رضا پهلوی از سیاسیون خارج کشور

i52.tinypic.com – سیاسیون خارج از کشور واقعا از فرهنگ و سیستم سیاسی داخل کشور فاصله گرفتند . مگر ندیدند که مردم چطور یکدل و یک صدا در کنار هم جنگیدند . در اتفاقات جنبش مردم کسی از کسی نمی پرسید که چه عقاید سیاسی داره . کسی به رهبرهای سیاسی کار نداشت . همه با هم و در کنار هم بودند . مردم داخل کشور در فضای بسته سیاسی این ضرورت را درک کردند . ولی دوستان در فضای باز خارج از کشور هنوز با کلنگ هایی که تاریخ رو نبش قبر می کنند به جان هم افتادند. ادامه...

تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها