۷

اندر باب پانترک و هر گام عقب نشینی برابر آنها مساوی است با تجزیه ایران

andarbab.blogspot.com – عده ای به ظاهر هویت طلب و به باطن تجزیه طلب مدتی است که راه افتاده اند و در فضای مجازی جار و جنجال که ما حق از دست رفته خود را میخواهیم گویی که انگار همه ملت ایران به حقشان رسیده اند و اینها تافته جدا بافته هستند . مدتی هم بود از سر دلسوزی به لینکهای این دسته از افراد رای میدادم و میگفتند حق دارند اما با آن عکسی که برای علی کریمی قهرمان کشورمان که یاد بستن دستبند سبزش در ذهن های همه ما مانده را در سایتها دیدم که وی را سگ خطاب کرده بودند این نا جوانمردان فهمیدم که به هیچ وجه در مقابل پانترک و تجزیه طلب نباید کوتاه آمد . اینها جوری وانمود میکنند که حقوقشان از دست رفته اما این را نمیگویند در طی این 33 سال حقوق تک تک ایرانیان پایمال شده وجود هر روز حکومت جمهوری اسلامی خود یعنی از دست رفتن حقوق تمامی ایرانیان و اقوام ایرانی.تمام اقوام و اقلیتهای ایران باید در فردای آزادی ایران به حق خود برسند به خصوص دلاوران آذرآبادگان و آذری ما فرزندان ستار خان و باقر خان و وارثان انقلاب مشروطیت (در صورت تمایل و رای مردم آذرآبادگان) اما اکنون با این لوا وارد شدن و بر طبل هویت هویت کوبیدن و فاصله گرفتن از جنبش آزادی خواهانه ایرانیان حربه ای بیش نیست برای تجزیه ایران .پیام من به همه آنها روشن است ما به کمک دوستان آذری خود هر کس دم از تجزیه بزند به پیش همان الهام الیف که شما برایش نوکری میکنید میفرستیم. در پایان فیلم پخش عکس های شاهزاده رضا پهلوی در تبریز توسط فرزندان ستار خان و باقر خان وارثان انقلاب مشروطیت انجام شد برایتان میگذارم و بر همه آذریان غیور درود میفرستم. ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها