۴

نامه جمعی از دانشجويان دانشگاه رازی كرمانشاه به آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

bayaniye02.blogspot.com – به راستي شما ولي امر مسلمين كدام جهان هستيد ؟!! شما كه حتي قادر به اداره ايران نيستيد . خوب نگاه كنيد كه ايران به رهبري شما به چه ذلت و حقارتي دچار شده است. به راستي كدام مسلمين شما را ولي امر خود مي دانند ؟!! به حال آنان بايست خون گريست كه در آن درجه از حماقت و جاهليت بسر مي‌ برند كه يك فردي به نام علي خامنه اي كه ملغمه اي از رذالت ، پليدي ، جنايت و دروغ است را ولي امر خود مي دانند و در هذيان گويي‌هاي چاپلوسانه ، خود را عمار علي خامنه اي مي پندارند. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : taran iranmelli Bayaniye porandokht

دیدگاه ها