۴

دیکتاتورها هرگز نمی میرند بلکه کشته میشوند.

akhondnameh.blogspot.com – دیکتاتورها هرگز نمی میرند بلکه کشته میشوند. من به نوبه خود درگذشت " دیکتاتور چادر خواب " را اول به دیکتاتور های بیت نشین و بعدش به دیکتاتورهای کاخ نشین عالم تسلیت میگویم. روحش شاد، یادش کم ره رو ! ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : ariya7 taran iranmelli porandokht

دیدگاه ها