۵

نامه‌ی بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران به شورای صنفی

bayaniye02.blogspot.com – همانطور که می دانید از ابتدای سال تحصیلی جاری نرخ غذاهای سلف دانشگاه و همچنین بوفه با افزایش غیر منتظره ای مواجه بوده است، به طوری که بسیاری از دانشجویان توانایی تقبل هزینه ی خورد و خوراکشان را ندارند. لذا ما جمعی از دانشجویان دانشگاه مازندران ضمن ابراز نارضایتی نسبت به قیمت و کیفیت غذا از شما تقاضا داریم اعتراض ما را به گوش مسئولین ذی ربط رسانده و تغییرات لازم را اعمال نمایید. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ستاره ariya7 iranmelli Bayaniye porandokht

دیدگاه ها