۶

ملتی در فقر ،شیخ و میرو زندانیان سیاسی در بند و عده ای در پی تسویه حسابهای شخصی

andarbab.blogspot.com – واقعا انسان حیرت میکند از بعضی افراد که به ظاهر فیگور دموکراسی میگیرند اما در چارچوب نظام.این افراد همان کسانی هستند که یا میخواهند گروههای آزادی خواه را حذف کنند یا عده ای را مورد تمسخر بگیرند یا بر ضد آزادی خواهان توطئه کنند و از بی وجودی خود به وجود دیگران گیر دهند و بخواهند که آنها را از این صحنه مبارزه حذف کنند تا بلکه در نبود آنها یا منافع جمهوری اسلامی را تامیین کنند یا منافع خود را . باری اینان حتی به صندوق رای و رای مردم هم اطمینان ندارند و وقتی با آنها گفتگو میکنیم که مشکلات حزبی و گروهی ما همه در پای صندوق رای حل میشود و نیاز نیست فعلا به تخریب گروهها بپردازید منکر رای مردم میشوند و میگویند مردم همان چیزی را باید انتخاب کنند که ما میگوییم. در تصویر زیر نمونه ای از این افراد را میبنیم که با چه شور و شعفی خوشحالی خود را از به اشتباه انداختن مشروطه خواهان نشان میدهد .باید گفت که جای تاسف هست برای این افراد که عملا عمله جات ظلم شده اند و در راستای هدف جمهوری اسلامی که تفرقه بیانداز و حکومت کن گام برمیدارند. باز هم شعار خود را تکرار میکنیم .امروز فقط اتحاد و میگوییم مشکل ما در صندوق های رای حل شدنی است و تا قبل از آن فعالیتها فقط باید بر علیه جمهوری اسلامی باشد و بس. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها