۶

خدمات مهم محمد رضا شاه پهلوی

youtube.com – ا ین کلیپ را تقدیم می‌کنم به عاشقان ایران، آرزومندم که روزی دریابیم حقیقت وجود عاشقان و خادمان میهن را، بعد از تهیه این کلیپ از خود پرسیدم که آیا براستی ما لیاقت چنین پادشاهان عزیز و بزرگی‌ که با قلبی مملو از عشق به میهن خدمت کردند را داشتیم؟؟؟ حقیقت امر این است که نه نداشتیم، بهمین خاطر است که به چنین روز‌های تلخ میهن و فرزندانمان گرفتار آمدیم، موجب تاسف و تاثر است که بعد از ۳۰ سال هنوز هم بسیارانند که درنیافتند نقش چنین بزرگمردان تاریخ میهن را در شکوفایی، بارور شدن و افتخار افرینی میهن.به امید آگاهی‌ و آزادی ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 mobarez_nastooh sommer10 iranmelli mn8462 porandokht

دیدگاه ها