۴

بیانیه اعلام موجودیت شورای صنفی مستقل دانشجویان کوی دانشگاه تهران

bayaniye02.blogspot.com – متاسفانه پس از تجمع 30 مهرماه در کوی دانشگاه و اعتراض به وضعیت معیشتی اسفبار کوی دانشگاه، مسئولین که هیچ گونه تجمعی حتی از نوع صنفی را برنمی تابند با تهدید و ارعاب و فیلمبرداری سعی کردند که از شروع و امتداد تجمع دانشجویان جلوگیری نمایند ولی دانشجویان بدون توجه به این تهدیدها جمع نموده و اعلام کردند که به وضعیت موجود به شدت معترض می باشند. روز بعد مسئولین دانشگاه به جای حل ریشه ای مسائل صنفی با فرستادن مسئولین رده پایین دانشگاه در کوی دانشگاه و نیز عدم پاسخگویی شفاف پیرامون حل مشکلات صنفی دانشجویان نشان دادند که رغبتی به حل مسائل دانشجویان ندارند. لذا این شورا اعلام می دارد که 10 روز به مسئولین دانشگاه وقت برای حل مشکلات می دهد و در غیر این صورت در 13 آبان دست به برگزاری تجمعات و اعتراضات دانشجویی با رویکردی جدید خواهد زد. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : taran iranmelli Bayaniye porandokht

دیدگاه ها