۴

مقام معظم رهبری تنها دیکتاتوری هستند که معاون ندارند.

akhondnameh.blogspot.com – در میان تمام دیکتاتور های شناخته شده و صاحب سبک جهان مقام معظم رهبری تنها دیکتاتوری هستند که پست معاونت و یا ولیعهدی رسمی ندارند و حتی نزدیک ترین پست دولتی به رهبری که ریاست جمهوری است را هم می خواهند حذف کنند چون در پیشگاه رهبری اصلا تصور چنین چیزی شرک محصوب شده و گناهی نابخشودنی است. برای همین هم در قوانین ایران مجلس خفته گان وظیفه دارد تا بعد از (زبانم لال) پرکشیدن معطم له یکی را به نیابت از ایشان انتخاب کند. خوب این هم یکی از رکوردهای گینسی مقام معظم زهبری برای ایران است که در جای خود (در دولت اینده) قابل تقدیر و قدردانی خواهد بود. ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : taran iranmelli sunrise porandokht

دیدگاه ها