۶

در صورت حمله امریکا به ایران، باز هم منتظر توفانهای شنی طبسی (موشکهای روسی) باشید.

akhondnameh.blogspot.com – شاید این تیتر را عده ای به مسخره بگیرند، ولی من مطمئنم که ایران برنده این جنگ خواهد بود، آنچه که خیلی ها از تجهیزات نظامی ایران تصور میکنند درست نیست. زیرا آنها نمی دانند که کشوری مثل ایران که هیچ محدودیتی در بودجه نظامی ندارد و یا بهتر بگویم هیچ نماینده ای در مجلس جرات مخالفت با بودجه درخواستی نظامیان را ندارد، چرا باید کمبودی در برابر غرب از لحاظ تکنولوژی نظامی داشته باشد. بطور مثال امریکا و اسرائیل در تهاجم علیه ایران میخواهند از هواپیمای f ۱۶ استفاده کنند چیزی که ایران برای مقابله با آنها چند هواپیمای f ۱۶ ونزولا را با استفاده از کارشناسان آنها مورد.............. ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : ستاره ariya7 taran iranmelli mashti porandokht

دیدگاه ها