۸

آهنگ اندی برای جمهوری اسلامی

andarmal.wordpress.com – رای دزدیدنا، زندان بردنا، دار زدنا،خالی بستنا، روز روشنا، صداوسیما، آهای عنا!موشک هوا، فوتوشاپیا، بمب ساختنا،تهدید شدنا، حمله کردنا، خ**ه کردنا، آهای عنا! ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها