۹

حج: میلیاردها دلار برای نگهداری از یک آیین بُت پرستی

khaschayarrochssani.blogspot.com – براستی که جای بسی افسوس است، که در زمانیکه بر پایه-ی آمار رسمی حکومت اسلامی نیمی بیشتر از باشندگان (جمعیت) کشور زیر نوار تنگدستی زندگی میکنند و خانوارهای فراوان ایرانی گرسنه میخوابند، چنین سرمایه های کیهانی هزینه سفر حج میشود، آنهم برای نگهداری از یک آیین بت پرستی که سده ها پیش از زایش محمد و پیدایش اسلام در میان بت پرستان حجاز رسم بوده است. توده های دین زده زیر دَرآیش (نفوذ) باورهای دینی از نان شب فرزندان خود میبرند تا این سرمایه های جم آوری شده را هزینه-ی بجا آوردن یک آیین بت پرستی کنند. ایرانیانی که هزاران سال پیش از زایش محمد و پیدایش دین اسلام با سپاسگزاری از آموزش های اشو زرتشت به یکتاپرستی روی آورده بودند، میبایست به زُور شمشیر به آیین بت پرستی اسلام روی بیاورند. و امروز میلیاردها دلاری که میتوان با آن زن و بچه هایِ بی پناهِ کارتون خواب را در سراسر کشور جم آوری کرد و در خانه هایی که درخور زندگی آدمی باشند، پناه داد و به آنها یک زندگی سرافرازانه (شرافتمندانه) بخشید، هزینه-ی سفر به عربستان میشود تا حاجی ها برای خشنودی الله و شاهزادگان سعودی سنگ سیاه (حجرالسود) را به رسم بت پرستان... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها