۱۱

ماهی نوکیا

callwithme.ir – این محصول بیشتر شبیه موجودی است که آخرین پله از نردبان تکامل را طی می کند؛ یک بچه ماهی ژله ای که خودش را از دریا به ساحل انداخته تا به طور غریزی در جست وجوی محیط جدیدی برای حفظ دگردیسی نهایی و تبدیل شدن به یک موجود حساس است. HumanForm راهکار بصری نوکیا و چیزی ماورای صفحه لمسی و ارتباط صوتی است. در این گوشی فناوری نامرئی... ادامه...
تصویری از Callwithme
ارسال شده توسط Callwithme ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها