۹

امروز 25 آبان روز جهانی وبلاگنویسان زندانیست!

salamsabzz.blogspot.com – امروز 25 آبان است روز گرامی داشت زحمات کسانی که بر علیه ظلم و ستم حکومتهای مستبد قلم بر داشتن و نوشتن از آنچه بر مردمشان روا شده است نوشتن که می نویسند چون وجدان دارند و نمی توانند خم آبروی مردمانشان را تحمل کنند ولی افسوس که مردمان هم قدر شناش خوبی برای زحمات شبانه روزیشان نبودند در این روز جا دارد از وبلاگنویس و فعال قدیمی شبکه بالاترین اوس پیمان روشن ضمیر ... یادی کنم که به شوخی شوق رئیس جمهور داشتن را در سر داشت و روز در کنار ما شبانه روزی در این شبکه فعالیت کرد.حالا کسی از او خبر دارد؟!آیا کسی یادی از او می کند؟!لعنت بر مرام این روزگار...آدم وقتی این ناملایمتی را در این دنیا می بیند دوست دارد چشمایش را ببندد و دیگر باز نکند تا ببیند آیا در جهانی دیگر خدائی هست که این همه ظلم را نمی بیند...امروز 25 آبان روز جهانی وبلاگنویسان زندانیست ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها