۸

دوباره میسازمت وطن …؟

nesvan.wordpress.com – این روزها که خبرها را میخوانم می بینم هر سیاست مدار دلقک مسلکی، از هرگوشه دنیا سخن از جنگ با ایران می زند. وقتی سخن از جنگ است ، دیگر مهم نیست ما از شیخ و شه خوشمان بیاید یا نه ، مهم نیست وقتی ظالمان ظلم را شیوه کشورداریشان کرده اند .مهم نیست وقتی دزدی و دروغ ، اساس کار هر سیاستمداری شده …وقتی هنوز زیباترین بندر ایران ، خرمشهر، پس از بیست و چند سال از پایان جنگ قبلی ،ویرانه ای بیش نیست ، که مردمانش حتی ابی برای خوردن ندارند… پس * دوباره میسازمت وطن* یعنی شوخی ..یعنی حرف بیخود …. ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها