۹

مردم جمهوری آذربایجان ریشه ای ایرانی دارند

iran-vich.blogspot.com – بعد از فروپاشی جمهوری سوسیالیستی شوروی( آران - یکی از ایلات های ایران قبل از قرارداد های ننگین گلستان و ترکمنچای )استقلال پیدا کرد با توجه با مخالفت اکثریت تالشی ها که خواستار نوعی استقلال خود مختاری یا پیوستن به ایران بودند (رجوع شود به نامه رهبر تالشی ها به سران جمهوری اسلامی) با عدم تمایل رژیم جمهوری اسلامی این درخواست با بی محلی رد شد! با مخالفت گسترده تات ها لزگی ها تالشی ها کردها و... بالاخره آران با نام رسمی جمهوری اذربایجان در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد با روی کار آمدن دولت نژادپرست «ایلچی بیگ» وبا قدرت گرفتن خاندان علی اف و ساپورت گروهاو سیاست مداران ناسیونالیست ترک گرای افراطی ترکیه رویه نابود سازی زبان و قومیت های غیر ترکی و هویت سازی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد رژیم باکو به صورت رسمی «پان آذریسم و سکولاریسم» را به عنوان ایدئولوژی ملی! (دولتی) اعلام کرد با همه تلاش های گروه های پانترکیستی بر پایه( ایدولوژی ختنه) که سعی دارند مردم آذربایجان(آران)و اذری های ایران را از نژاد ترک(یکی از تیره های مغول- زرد پوست) معرفی کنند بار دیگر علم و تحقیقات ژنتیکی تمام ساخته ها و رشته های پانترکان را پنبه کرد! جالب اينكه در تحقيقاتى كه دانشمندان روسيه در مورد مردم جمهورى اران (جمهورى آذربايجان) كرده اند هم به اين نتيجه رسيده اند كه مردم اران نيز اجداد مشتركى با مردم ايران فعلى و نيز قفقاز دارند. ژن ترك در مردم اران نزديك به صفر است.به شكلى مى توان گفت كه مردمان حوزه تمدنى ايرانى، همگى كم و بيش داراى يك نژاد هستند. مطالعات ژنتیکی نشان داده که آذربایجانی‌های قفقاز هم از نظر میتوکندری دی‌ان‌ای، که فقط از مادر منتقل می‌شود و هم از نظر کروموزوم ایگرگ، که فقط از پدر به ارث می‌رسد، به همسایگان جغرافیایی خود یعنی اقوام سفیدپوست (گویشوران به زبان‌های ایرانی) شبیه‌ترند تا به خویشان زبانی خود یعنی اقوام ترک‌تبار. خصوصیات ژنتیکی قفقازی‌ها نیز در مجموع چیزی بین اروپائی‌ها و ساکنان خاورمیانه‌است.جالب اينكه اين تحقيقات نشان داده كه، تفاوت ژنتيكى آذري ها با "تات ها و "تالشى ها" صفر است. تات ها همان كسانى هستند كه هنوز به زبان "آذرى باستان" سخن مى گويند. ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها