۸

گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با شبکه اروپا 1 و سخنانی که همانا سخنان ملت ایران است

andarbab.blogspot.com – امروز شاهزاده رضا پهلوی با شبکه اروپا 1 مصاحبه ای را داشتند.در این مصاحبه سخنانی گفته شد که ما در 32 سال گذشته به خصوص در این چند سال که موضوع برنامه اتمی برای جهانیان مساله ساز شده است مدام تکرار میکنیم.جهانیان همواره گفتند که یا جنگ یا تحریم الکی یا مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی اما ما همیشه بر تحریم موثر که همانا تحریم نفت و بانک مرکزی رژیم است پافشاری کرده ایم. گفتگوی شاهزاده با این تیتر در خبرگزاریهای جهان منعکس شده است. کشورم را بمباران نکنید مسئولین رژیم را تحریم کنید که به راستی این سخن را اگر دول غربی گوش کنند میتواند تاثیر به سزایی در به انزوا رفتن جمهوری اسلامی و کمک به جنبش سبز مردم ایران هست.در نظر بگیرید زمانی را که سفارت خانه های رژیم که همان لانه های جاسوسی رژیم هست در کشورهای اروپایی و کل جهان تعطیل و سفرای رژیم جمهوری اسلامی اخراج شوند. دستاورد بزرگی است و یکی از ریشه های جاسوسی رژیم زده خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این مصاحبه با مطرح کردن گزینه های جایگزین به غرب به عنوان جایگزین بمباران و اقدام نظامی یادآور میشود که مساله حقوق بشر مساله است که رژیم از آن وحشت دارد. شما باید بجای جنگ از نیروهای دموکراتیک پشتیبانی کنید و با آنها وارد مذاکره شوید و کاری نکنید که به مردم بیشتر از این فشار بیاید. باید به این جهان بینی و خرد شاهزاده رضا پهلوی درود فرستاد و در آخر این سوال پیش می آید وقتی شبکه های بین المللی مثل فرانس 24 و اروپا 1 و ... در حال مصاحبه با ایشان هستند چرا شبکه صدای امریکا که برای بسط دموکراسی در ایران بنا نها شده ساکت شده و بی بی سی انگلیس هم بطور کل رضا پهلوی را بایکوت کرده .آیا واقعا این شبکه ها برای آزادی و زندگی مردم ایران ارزشی قائلند یا مافیای نایاک تا استخوان های اینها رسوب کرده است ؟ ویدیو مصاحبه را به زبان فرانسه میتوانید از لینک زیر ببینید. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها