۱۰

کتاب “امتناع تفکر در فرهنگ دینی” نوشته آرامش دوستدار (دانلود کتاب ممنوعه)

mamnoe.wordpress.com – صادقانه ترین وقايع نگاری يا تاریخ نگاری رویدادهای اسلامی در همان دوره آغازین پدید آمده است. اینها پر ارزش ترین مواد و مدارک خام برای شناختن اسلام و چگونگی گسترش آن هستند. سببش طبیعتا این است که وقایع نگاران هرچه به سود یا زیان اسلام روی می داده ثبت می کرده اند. اولی را به سبب این که حقانیت اسلامی داشته و دومی را به این دلیل که این حقانیت را پایمال می کرده است. از همین رو کشتن دشمنان و مخالفان به دست مسلمانان را، چون حادثه ای سودمند و پسندیده بوده و اسلام را تقویت میکرده، وقایع نویسان مشروحا می نگاشتند. اشکال اخص دین اسلام با هنر و موسیقی در بی تمدنی محضش نیز هست. از دینی که هنر نداشته و ندیده چگونه می توان انتظار حس استتیک داشت. اين که اسلام نمی توانسته بویی از هنر برده باشد و به جوانه های آفرینندگی بر سر راه و در قلمروی خود با بدویت سلطه طلب و تنگدستی جبلی اش آسیب نرساند، از طبیعت بی فرهنگش بر میخیزد. ادامه...
تصویری از mamnoe
ارسال شده توسط mamnoe ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها

تصویری از ariya7

ariya7 حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

با سپاس از شما

تصویری از ariya7

ariya7 حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

چه جوری میشه از hotfile.com دانلود کرد ؟