۹

پیری چیست؟چرا پیر می شویم؟

hambasteginews.com – اعتقاد بر این است که سیر پیری و سالمندی احتمالاً به وسیله مکانیسمهای خاص داخل سلولی تنظیم می شود.دخالت عامل ژنتیک در روند پیری حائز اهمیت است.آیا پیری قابل پیشگیری است، در شرایط عادی و طبیعی به وضوح روشن نیست بلکه مبهم است اما دانستن اینکه چگونه و چه میزان با استفاده از روشهای مناسب می توانیم از افت و زوال فعالیت فیزیولوژیک سلولهای بدن در سنین بالا پیشگیری نماییم از ا همیت ویژه ای برخوردار است.پژوهشگران دریافته اند که بعضی از اعضاء بدن مثل کلیه، ریه و سیستم ایمنی به تدریج و با افزایش سن دچار کاهش عملکرد فیزیولوژیک می شوند و در افراد مختلف به نسبتهای مختلفی این کاهش عملکرد اتفاق می افتد و در بعضی از اعضاء دیگر بدن مثل قلب و کبد و مغز استخوان سطح عملکرد فیزیولوژیک آنها در سنین بالا معادل سطح عملکرد این اعضا در سنین جوانی است. با این حال اکثر اعضاء بدن متناسب با افزایش سن با کاهش ظرفیت ذخیره روبه رو می شوند و در نتیجه افراد مسن در مواجهه با استرسهای مختلف قادر به حفظ تعادل بدن نیستند و بنابراین افراد پیر نسبت به افراد جوان استعداد بیشتری برای ابتلاء به بیماریها و عوارض آنها پیدا می کنند. همچنین در افراد پیر سیر بهبودی از یک بیماری یا صدمه فیزیکی جسمی آهسته و کندتر است. به همین دلیل افراد سالخورده بیشتر مستعد عفونتها هستند و مرگ ناشی از عفونت در آنها شایع تر است. کاهش فعالیت سیستم دفاعی و ایمنی بخصوص نقص ایمنی سلولی [Cell _ mediated]عامل آسیب پذیری افراد پیر نسبت به بیماریهای عفونی است. همچنین این نقص ایمنی باعث شیوع بیشتر سرطان در آنان است.هنوز معلوم نشده که مکانیسم داخل سلولی که باعث پیری می شود چیست؟ ولی چندین نظریه در این مورد پیشنهاد شده است: یکی از این نظریه ها نظریه پیری برنامه ریزی شده یا Programmed aging می باشد. بر اساس این نظریه پیری به وسیله مکانیسمهای خاص ژنتیک برنامه ریزی شده است. در توضیح این نظریه آمده است که تغییرعمل سلولها در اثر افزایش سن به صورت کاهش فعالیت سیستم ایمنی و سیستم عصبی غددی «ایمونو کورو اندوکرینولوژیک» بروز پیدا می کند و این موضوع یک پروسه تدریجی است که در نهایت منجر به افزایش شیوع بیماریهای عفونی و سایر بیماریهای جسمی و روانی در این گروه سنی می شود.پیری ناشی از تجمع خطاهای ژنتیک اتفاقی Random genetic errorsمی باشد. در طول زمان و به مرور ساخت پروتئینها در داخل بدن مختل شده و فعالیت سلولی در یک مسیر ناصحیح قرار می گیرد. بر اساس نظریه بنیانهای آزاد Free radicalسلولها به طور عادی در اثر انجام فعالیتهای متابولیکی (سوخت و ساز) یک سری بنیانهای آزاد یا متابولیت ایجاد می کنند که به نوعی باید خنثی شود و یا دفع شوند یکی از مشخصات پیری کاهش قابلیت سلولی در خنثی کردن سریع این متابولیتها می باشد. بعضی از این متابولیتها نقش تخریبی در سیر طبیعی واکنشهای فیزیولوژیک بر سلولها ایفا می کنند که در نهایت باعث آسیب برگشت ناپذیر در اعمال حیاتی سلولها می گردند و بالاخره نظریه دیگری می گوید که کاهش پیش رونده قابلیت سلول در ترمیم DNA منجر به ایجاد اشتباه در ساخت RNA و پروتئینها می شود که این اختلال بر کار و اعمال حیاتی سلولها و ساخت پروتئینها اثر نامطلوب بر جای می گذارد ادامه...
تصویری از porandokht
ارسال شده توسط porandokht ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سلامت و پزشکی

دیدگاه ها

تصویری از porandokht

porandokht حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

در بین بعضی از فرهنگها در سطح این کره خاکی پیران و سالمندان را به دلیل عدم کارآیی و ناتوانی در بیابانها و یا روی یخهای قطبی تنها رها می کنند تا زمانی که از پای در آمده ویا طعمه درندگان شوند

تصویری از porandokht

porandokht حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

پیری تمام موجودات و بویژه انسان را در معرض انواع بیماریهای جسمی و روانی قرار می دهد.

تصویری از porandokht

porandokht حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

با استفاده از رهنمودهای طب سالمندی شادابی و آرامش بیشتری به والدین خود هدیه نماییم و فراموش نکنیم که روزی، دیر یا زود ما نیز به مرز سالمندی نزدیک می شویم؛ فرصت را از دست ندهیم که زمان به سرعت می گذرد!

تصویری از porandokht

porandokht حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

دانستن اینکه چگونه و چه میزان با استفاده از روشهای مناسب می توانیم از افت و زوال فعالیت فیزیولوژیک سلولهای بدن در سنین بالا پیشگیری نماییم از ا همیت ویژه ای برخوردار است