۱۰

تحریمهای جدید علیه ایران، فقط ریش آخوند ها را درازتر میکند و دیگر هیچ!

akhondnameh.blogspot.com – آفرین و البته صد آفرین به این غربی ها حرف گوش کن ! آفرین به این پدید آورنده گان تکنولوژی های " دیکتاتور حفظ کن "! اینها دقیقا همان کارهایی را میکنند که آخوندها از آنها انتظار دارند! اینها با این کارهای عجیب و غریبشان، تنها ادعاهای سی ساله آخوندها را اثبات میکنند و دیگر هیچ! غربیها با تهدیداتشان علیه ایران چیزی را که آخوندها سی سال است به مردم گوشزد میکنند را به زیبایی ا ثبات می کنند! آفرین به این غربیها که با تمام امکاناتشان، ثابت میکنند که این آخوندهای بی خبر از همه جا، راست میگفته اند و دیگر هیچ! تحریم کشوری مثل ایران که میلیون ها جوان تحصیل کرده بیکار دارد یعنی کشک! و شاید هم زرشک! یادمان نرود که قبلا هم گفته بودند که اگر................... ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها