۸

حضورگسترده ی هواداران مجاهدین خلق، واقعی یا مجازی؟

neoeblis.blogspot.com – یکی از نشانه های مشترک در حکومت های توتالیتر، ساخت هویت حقیقی برای دشمنی فرضی ست.آنچه که مشخص است، اینست که حاکمان نظام های خودکامه، خود بهتر از هر کس دیگری به نبود پشتوانه ی مردمی خویش آگاهند و بر همین اساس استراتژی تنش و حاکمیت بحران را در جامعه دنبال می کنند. یکی از مزیت های این استراتژی جلوگیری از تمرکز قوای مخالف و تک صدا شدن اپوزیسیون می باشد. آنان بخوبی در یافته اند که یک اپوزیسیون واحد و دارای اهداف مشترک می تواند به راحتی در تهییج مردم موثر عمل کند و در برهم زدن معادلات و مبادلات سیاسی پشت پرده با کشورهای قدرتمند نقش مهمی ایفا نماید. یکی ازراه های کلاسیکِ مقابله با این اتحاد مقدس، ایجاد و شکل دادن به یک دشمن مشترک است بدین طریق اتحادی ناگزیر بین توده ی مردم و حکومت شکل می گیرد که ضامن تطویل عمر رژیم خواهد بود. ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها