۹

سامانيان زبان پارسي را زنده كردند

amordadnews.com – دوره‌ي سامانيان را مي‌توان دوره‌ي پیشرفت زبان وادبیات دری دانست، سامانیان 128 سال برتمام محدوده‌ی افغانستان امروزی، ماورالنهر و بخشي از کشورهای فارس حکمروایی داشتند و در زمان فرمانرواي‌شان زبان فارسی را در تمام قلمرو خویش گسترش دادند و اين‌چنين زبان و فرهنگ ايران را زنده كردند. كهن ترين نسك‌هاي تاریخ، طب، جغرافی و نجوم در زمان سامانیان به فارسی نوشته و ترجمه شده است. سامانیان امکان آن را فراهم آوردند تا شاعران فارسی زبان همچون رودکی با زبان خود به سرايش شعر بپردازند. درکتاب«لباب الالباب» از 27 شاعر دری زبان نام برده شده است که همه‌شان در دوره‌ي ساماني می‌زیستند، مانند رودكي، ابوشکور بلخی، ابوالموید بلخی، شهید بلخی، معروفی، رابعه بلخی و... كه رودكي را مي‌توان بزرگترین شاعر دوره‌ي سامانیان به شمار آورد. به گفته‌ي «جليل دوستخواه» (ايرانشناس)، باليدن و گ ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها