۹

حکومت مذهبی، منبع اصلی خشونت علیه زنان، شکوه ميرزادگی

news.gooya.com – نبود حکومت های مذهبی در زمانه ما، و جایگزین کردن آنها با حکومت هایی امروزی و مبتنی بر حقوق بشر، به راحتی و به سرعت می تواند آمار خشونت را در این جوامع پایین بیاورد و، مهم تر از آن، مردم این سرزمین ها را به شیوه های تازه ای از زندگی طبیعی عادت دهد؛ شیوه هایی که حداقل در آن «خشونت» امری شریف و به خاطر خواست خدا و پیامبر نیست، بلکه عملی زشت و غیر انسانی تلقی می شود. در فرهنگ نامه ها خشونت را این گونه تعریف کرده اند: تندخویی، درشتی، زبری، و ناهمواری. اما، در عمل، خشونت ابعاد بسیار گسترده تری دارد؛ از جنگ گرفته تا قتل و شکنجه و تجاوز و آزارهای مختلف فیزیکی همه نام خشونت را به خود می گیرند. در واقع در معنای فرهنگ نامه ای «خشونت» بیشتر به جنبه های روانی آن ، که در زمانه ی ما از اهمیت بالایی برخوردار شده، پرداخته و آنگاه که این خشونت به برخوردهای فیزیکی می انجامد، معمولا عنوان «خشونت فیزیکی» به آن داده می شود. ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها