۱۰

فراخوان انجمن رهایی ایران برای تظاهرات16 آذر

youtube.com – درشرایطی که خطر جنگ بر کشور عزیزمان ایران سایه افکنده است.و تحریم های سخت تری از جمله تحریم بانک مرکزی وزمزمه تحریم نفت در میان است.فرصت استثنایی برای آزادی خواهان و مبارزان پیش آمده تا برای سرنگونی این رژیم تلاش بیشتری نمایند. 16 آذر،روز دانشجو ، همواره نقطه عطفی در جنبش دانشجویی و آزادی خواهی ایران بوده است. 16 آذر می تواند بهانه ای برای کنار یکدیگر قرارگرفتن ما ،فارغ از هر نوع حزب، دسته و گروه سیاسی باشد در این راستا انجمن رهایی ایران از همه همیهنان در سراسر جهان می خواهد تا در روز 16 آذر ماه برابر با 7 دسامبر2011،به مناسبت روز16 آذر و سالگرد سرکوب خونین اعتراضات مردمی در روزعاشورای 88،در مقابل سفارت خانه های اشغالی جمهوری اسلامی برای تظاهرات حضور بهم رسانند.تا همه با هم یک صدا به جمهوری اسلامی و به جنگ نه بگوییم.و از دنیا بخواهیم که از جنیش آزادی خواهی مردم ایران برای تغییر رژیم حمایت کند. انجمن رهایی ایران، از گروه فعالین جوان درایران و خارج کشور که طرح “نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ ” را مطرح کرده اسن حمایت می کند. WWW.16AZAR.TK WWW.FACEBOOK.COM/16AZAR سخنگوی انجمن رهایی ایران :آرمان چاروستایی www.ar-iran.tk ادامه...
تصویری از porandokht
ارسال شده توسط porandokht ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها