۱۰

گزارشی از طرح آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

iranazadeghan.blogspot.com – شاهزاده رضا پهلوی یکی از فعالین سیاسی و یکی از رهبران اپوزسیونی که ضد جمهوری اسلامی فعالیت میکند در ماه گذشته طی فراخوانی از همه ایرانیان خواست در طرحی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی وارد شوند. در طی این ماه به گفته سایت شخصی ایشان بیش از 3200 پیشنهاد برای آغاز این کار در اختیار آنها قرار گرفته که تعداد 73 پیشنهاد آن مفید و به حقوقدانان برای انجام اقدامات لازم فرستاده شده است. همچنین در این نامه بر اینکه بسیاری از هموطنان نارضی از روند برخورد رسانه های فارسی زبان دولتهای غربی در سانسور این خبر مهم اشاره شده است.به راستی باید دولتهای دنیا صدای آزادی خواهی مردم ایران را که شاهزاده رضا پهلوی درصدد انجام آن هست بشنوند و به بایکوت خبری ایشان خاتمه دهند. با سپاس ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها