۹

دنياي احمقها!

facebook.com – روايتست نقي، هر موقع تنگدست مي شدند مقاديري آب قند را در كاسه اي ريخته، بيرون در خانه شان به شكل اسم "نقي" روي زمين مي ريختند...بعد از مدتي مورچگان دور آب و شكر جمع شده و چنين وانمود مي شد كه مورچگان اسم نقي را روي زمين نوشته اند...ديري نمي پاييد كه صحابه جمع مي شدند و نعره ها مي زدند و به امامت او قسم مي خوردند و نذر و صله مي دادند...نقي نيز در بالكن مي نشست و آب انگور مي زد و به جهت تبرك بر سر صحابه بول مي فرمود...دنياي احمقها-نوشته كاپيتان امامان-جلد اول ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها