۹

آیا می دانستید که هر عکس صدایی مخصوص دارد!

callwithme.ir – شاید عنوان این مطلب شما را به تعجب وا داشته باشد ، اما تصاویر نیز حرف‌هایی برای گفتن یا بهتر بگوییم شنیدن دارند . چگونه؟ با نرم افزار MetaSynth. البته فبل از چگونگی این کار بد نیست بدانید در یک پدیده نادر برخی اشخاص قادرند بدون ابزار خاصی صدای تصاویر را و هر آنچه که می بینند را بشنوند. به گزارش کال.ویت.می برخی از این افراد حتی این توانایی را دارند که وقتی به موسیقی گوش می‌دهند، رنگ می‌بینند. در یک نمونه متعارف از فرایند هم‌حسی، شخص اعداد یا شماره‌ها را به همراه رنگ‌هایی جدایی‌ناپذیر مشاهده می‌کنند... ادامه...
تصویری از Callwithme
ارسال شده توسط Callwithme ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها