۸

پیمان خان ایل شاهسون با شاهزاده رضا پهلوی

andarbab.blogspot.com – ایل شاهوسن از طوایف بزرگ در آذربایجان است .به راستی که تمام بزرگان ایلات و اقوام ایرانی باید برای اتحاد هر چه سریعتر اقوام ایرانی این پیمان را با شاهزاده ببندند ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها