۱۰

کشف نقطه ضعف سرطان سینه

hambasteginews.com – میتوکندری که دستگاه انتقال انرژی سلول محسوب می شود به عنوان نقطه ضعف سرطان سینه معرفی شد. این کشف، زمینه را برای اهداف درمانی جدید در سرطان سینه و دیگر انواع تومورها فراهم می کند. پژوهشگران در بررسی موارد زنده سرطان سینه دریافتند در سلول های این نوع سرطان، میتوکندری ها برای تولید میزان زیادی انرژی به «فسفریل دار کردن اکسایشی» اقدام می کنند. این پژوهشگران براین باورند که سرطان یک بیماری انگلی است که در آن تومور، انرژی را از میزبان خود که بدن انسان است ، می رباید. آنها گفتند که این نخستین بار است که نشان داده می شود که در بافت سینه، میتوکندری سلول سرطانی نقش مهمی ایفا می کند. پژوهشگران بر این باورند می توان با اصلاح عملکرد میتوکندری، وضعیت بیماری را به نفع بیمار تغییر داد. میتوکندری نیروگاه های تولید انرژی در سلول های طبیعی هستند. با این حال، سلول های سرطانی، این سازوکارهای تولید انرژی را تقویت می کنند به طوری که ظرفیت تولید انرژی میتوکندری را به پنج برابر ظرفیت طبیعی آن افزایش می دهند. به گفته دانشمندان، با متوقف سازی این فعالیت با یک سرکوب کننده میتوکندری، مانند داروی درمان دیابت موسوم به «متفورمین»، می توان رشد تومور و مقاومت در برابر شیمی درمانی را معکوس کرد. از نظر سوخت و ساز داروی متفورمین مانع از آن می شود که سلول های سرطانی از میتوکندری خود استفاده کنند. این امر موجب می شود سلول های سرطانی بر اثر گرسنگی از بین بروند. این مفهوم جدید می تواند به طور قابل توجهی شیوه درمانی بیماران سرطانی را تغییر دهد و راهبردهای سوخت و سازی جدید را برای پیشگیری و درمان سرطان ارایه کند. پژوهشگران معتقدند هدف قرار دادن سوخت و ساز میتوکندری می تواند تاثیر مهمی در تشخیص و درمان سرطان داشته باشد و درمان اختصاصی برای بیماران فراهم کند. ادامه...
تصویری از porandokht
ارسال شده توسط porandokht ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش علم و فن آوری

دیدگاه ها

تصویری از porandokht

porandokht حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

به گفته دانشمندان، با متوقف سازی این فعالیت با یک سرکوب کننده میتوکندری، مانند داروی درمان دیابت موسوم به «متفورمین»، می توان رشد تومور و مقاومت در برابر شیمی درمانی را معکوس کرد.