۱۱

مسلمانان و شیعیان ایران: کورش مرد بود یا حسین؟

beedare2000-25.blogspot.com – , کورش مرد بود یا علی؟ کورش مرد بود یا محمد؟: مسلمانان و شیعیان به من بگوئید کدام یک از این دومرد در تاریخ ایرانیان مرد بودند؟ - آیا این کورش نبود که هم زنش , هم به مردمش و هم به غریبه های زمانهء خود بخشید ؟کورشی که به بابل میرود و مردم ستم کشیده انجارا از دست بخت النصر رها می بخشد و هیچ چیز با ارزشی هم از انها نمی گیرد , نه با استدلال و نه با زور و نه با تهدید و نه با خرابگری و ویرانگری و نه با کتاب درست کردن. - آیا کورش فریاد رس مردمان زمانهء خود نبود؟ , همگی تاریخ را خوانده ایم و میدانیم فریاد رس در تاریخ چه کسی بوده. .... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها