۱۰

عاشورای من سال ۸۸ بود !

facebook.com – عاشورای من سال ۸۸ بود که هموطنان بیگناهم کشته شدند. تنها به بهانهء اینکه می خواستند در سرزمین خودشان آزاد باشند نه به قصد فرمانروایی سرزمین دیگری رفته بودند نه شمشیری کشیدند... یعنی برای شما مردمان عاشورای ۶۱ قمری که جدال دو پسر عمو بر سر حکومت بود، از عاشورای ۱۳۸۸ خورشیدی که تنها ندای آزادی مردم بود مهمتر است؟راستی یزید جنازه ها را در سردخانه کرد و خود دفن کرد و حتی آدرس نداد؟ یزید مردان و زنان باقی مانده از جنگ مانند سجاد و زینب را در زندان انداخت؟ آنها را کهریزکی کرد؟ تا جایی که یادم می آید زینب و سجاد در کاخ یزید خطبه خواندند بر ضد خود یزید!پس از آن هم به مدینه بازگشتند، یزید هم با آنها کاری نداشت! جدی؟فکر نمی کنید یک جای این داستان می لنگد؟ ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها