۱۵

شب يلدا آفرينش نگاه تو به تولد دوباره ي روشنايست . همراه شو عزيز

youtube.com – يلدای همبستگی هم ميهنان در اين دوران سياه، که به واسطه اعمال رژيم اسلامی بر کشور ما چيره گشته است، سکان کشوربه دست مشتی روضه خوان ومداح بی خرد ولی بی نهايت دزد وجنايتکارافتاده که به قصد چپاول هرچه بيشتر مردم ازهيچ جنايتی فروگذاری نمی کنند. چه با عبا وعمامه وچه با کت و شلوار جز دروغگوئی و کشور را به ورطه هلاکت بردن کار ديگری انجام نداده و نمی دهند. هرآنچه که از اين رژيم جنايتکار و چپاولگر می بينيم، جز آينده ای حتی بس سياه تر از دوران کنونی را برای ما رقم نمی زند و امروز نه مردان اين سرزمين می توانند سفره رنگينی برای خانواده خود فراهم کنند و نه زنان و دخترانمان از تجاوزات و افکار پليد اين جماعت درامان هستند. تا چه حد می خواهيم خفت و خواری را تحمل کنيم؟ تنها راه ما همبستگی با يکديگر است تا هم به اين رژيم وهم به جهانيان نشان دهيم که ما مردمی آزاده هستيم که می خواهيم آزادانه زندگی کنيم و هيچ قدرت سرکوبگری يارای مقاومت در برابر اتحاد و همبستگی ما را نخواهد داشت. ما تنها همديگر را داريم تا پشت و پناه يکديگر باشيم. بيائيد همه با هم در هر کجای ايران که هستيم، از شهرهای بزرگ تا دهکده های کوچک، در اولين گام برای جلوه دادن اين همبستگی امسال شب يلدا را به "يلدای همبستگی" تبديل کنيم. بيائيد تا در ساعت 10 شب يلدا در هر کجا که هستيم بر روی بامها، کوچه ها، و در ميدان ها در کنار هم شمع بيافروزيم، نام ايران را بر زبان برانيم، و در کنار هم برای آزادی و پايندگی ايران با هر باوری که داريم نيايش کنيم. باشد تا اين حرکت اولين گام ما در جهت کنار زدن سايه عفريت فقر و تباهی از سر کشور ما باشد. سازمان ها و تشکلهاي مردمي در نهاد مردمي ادامه...
تصویری از ستاره
ارسال شده توسط ستاره ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از ariya7

ariya7 حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

درود به ستاره عزیز همیشه کارهای ویدیویی شما رو دنبال میکنم و بسیار لذت میبرم