۱۱

گلهای رنگارنگ برنامهٔ شمارۀ “۱۶۲ب” با هنرمندی مرضیه

classinen.wordpress.com – نوازندگان: محجوبی – وزیری تبار – پرویز یاحقی – جهان پناه – بدیعی / شاعر: هادی سبزواری / مطلع شعر آواز: تو ای آهوی وحشی چه دیدی که از ما رمیدی ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها