۱۲

حقیقت دین و تقدس (تصویر)

5char.blogspot.com – اولین روحانی جهان اولین شیادی بود که به اولین ابله رسید... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها