۱۱

شکستن دست پادشاه ساسانی با چکش (ویدئو)

gooya.com – بی توجهی به میراث فرهنگی: شکستن دست پادشاه ساسانی با چکش (ویدئو) ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها