۱۱

شاهکار دیگری از اسلام رحمانی، قطع دست و پا بر اساس دستورات مستقیم و نص صریح قرآن!

gomnamian.blogspot.com – این قانون قرآن است، در سال 2011 دست و پای دزدی را قطع می کنند، اما سارق سه هزار میلیاردی مصون است...!بنا به اخبار رسیده، دست و پای یک سارق مسلح را در زندان معروف و مخوف عادل آباد شیراز، قطع کرده اند.(منبع)هر چه از وحشی گری این حکم گفته شود، باز کم است. دست و پای یک انسان را می برند و به او به وحشیانه ترین شکل ممکن، زجر می دهند!براستی کدام انسانی حاضر است چنین به آزار انسان دیگری بپردازد؟! چطور می شود که یک نفر حاضر شود چاقو بدست گیرد و پا و دست انسان زنده ای را ببرد؟!دلیل خیلی ساده است، در کتابی پر از غلط املایی و انشایی و علمی، که نامش قران است، چنین دستور داده شده است.در این کتاب که دستور به تجاوز به زن شوهر دار (24 نسا) و یا کشتن مخالفین(123 توبه) و یا کتک زدن زنان (34 نسا) است، دستور داده شده که دست و پا نیز ببرند.هموطنم، وقتی قران را کتاب مقدسی می دانی، وقتی معتقدی چنین مزخرفاتی صادره از یک نیروی برتر است، باید منتظر اجرای این قوانین در جامعه نیز باشید.اجرای قوانین این کتاب سرتاپا غلط، باعث می شود رژیمی خونخوار بر سر کار بیاید، حاصل این رژیم خونخوار این است که دزد سه هزار میلیارد تومانی، آزاد است ، اما دزد معمولی باید مثله شود و شکنجه گردد.البته که کسی مخالف زندانی کردن همان دزد معمولی نیست، اما سوال اینجاست، چرا چشم خود را ببندید؟ چشم بگشایید و ببینی که چنین جنایاتی تنها حاصل کتاب قران است. ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها