۱۰

اوباما : هواپیمای ما را پس بدید! ... ایران : کارت سوختش را هم بفرستید....

akhondnameh.blogspot.com – اظهارات اوباما برای بازگرداندن RQ170 آمریکایی آنقدر مضحک است که فکر می کنم خودش هم بعد از چند روز متوجه خواهد شد که چه قدر خنده دار صحبت کرده است .... البته بعد از اخراج مشاورش ! ............... از یک طرف ایران این فرصت را غنیمت شمرده تا هم یک نمایشی در داخل و خارج براه انداخته و تا حدودی هم امریکا را از طریق جوامعه بین المللی تحت بشر قرار داده تا خود را یکمی هم شده از فشار های خارجی و داخلی رها کند .... از طرف دیگر امریکا با ان رییس جمهور خواب آلودش طوری رفتار میکند که گویی ایران ، عراق یا افغانستان است که یانکی ها هر چه دلشان بخواهد بکنند......................... واقعیت این است که حقیقت در مواقعی چنان تلخ می شود که شنونده را به هزیان گویی وا میدارد که در این مورد ظاهرا اوباما و دوستانش چنین مشکلی پیدا کرده اند. ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها