۱۲

به کودکان مان بیاموزیم که با حیوانات مهربان باشند(حاوی تصاویر دلخراش)+18

fozoolemahaleh.com – یکی از زیباترین فرهنگ های ایران باستان، مهربانی با حیوانات و ابراز محبت نسبت بدان ها بوده است تا آنجا که ایرانیان اولین انسان هایی بودند که توانستند سگ را اهلی کرده و با سگان رابطه ای دوستانه برقرار کنند و از آن ها برای حفاظت از گله های گوسفندان خود استفاده نمایند.دین ایرانیان باستان جایگاهی مقدس برای کشاورزی و پرورش حیوانات قائل است. کما این که در بخش های مختلف اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان و متون فارسی میانه، اشارات متعددی به حیوانات، توصیف و طبقه بندی آنها دیده می شود.شوربختانه این همه مهر و محبت و پندارهای نیکو با حمله تازیان به ایران زمین، که از انسانیت و مهربانی بویی نبرده بودند، آهسته آهسته نابود گشت و به دست فراموشی سپرده شد، تا جایی که امروز یکی از سرگرمی های کودکان و نوجوانان ایران زمین، حمله به حیوانات و کتک زدن و کشتن آن هاست. این سنگدلی و قصاوت قلبی و شکنجه دادن حیوانات سوغات و یادگاری سنت اعراب خونخوار است. همانطور که می دانید یکی از مأموریت های علی ابن ابوطالب کشتن سگان بیچاره و بی دفاع مدینه بوده است تا آن جا که... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها