۱۲

ایران : موشکهای ما مصرف داخلی داشته و بجای ساندیس به بسیجیان هدیه خواهد شد.

akhondnameh.blogspot.com – بعد از اینکه مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه از استقبال مردمی جو گیر شدند به سپاه دستور دادند تا یکمی هم شده دنیا را تهدید بکنند، ولی ظاهرا این دستور مقام معظم رهبری ، تمام کاسه، کوسه های وزارت خارجه را برای توسعه روابط خارجی بهم ریخته و باعث شده تا آقای مهمان نپرست، یا همان سخنچی دستگاه دیپلوماستی همه را به خویشتن داری دعوت کرده و از تمام تهدیدات قبلی عقب نشینی بکنند. و آنقدر این عقب نشینی می خواهد به پیش ، نه ببخشید به عقب برود که از سپاه بخواهند که برنامه مشکی خود را نیاز داخلی به این محصول اعلام کرده و شاید هم اعلام کند که ما موشک ها را بجای ساندیس به بسیجیان هدیه خواهیم کرد تا در صورت نیاز از آنها برای مقابله با تهدیدات داخلی استفاده بکنند. ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها