۱۰

آسوده منم که خر ندارم ... از قیمت جو خبر ندارم ...

akhondnameh.blogspot.com – در اوایل انقلاب " امام" با صراحت تمام اعلام کردند که اقتصاد یا مال خراست و یا مال اخوند. و با این فتوای نانوشته و بصورت مورب به امت همیشه در صحنه فهماندند که " اخوند نبین که ریزه !.....دندونش رو ببین چه تیزه !" ......................در ان زمان هم که اخوندها به علت پایین بودن زاد و ولدشان. در بین مردم خریدار داشتند ما امیدوار شدیم که اقتصاد اخوندی بر اقتصاد خری غلبه خواهد کرد و ما هم در این دنیا و هم در ان دنیا به سعادت نسبی دست خواهیم یافت. ولی غافل از اینکه در بیت امام "دندانها" فقط مختص اخوندها می شد و ما باید به قسمت "چنگی" اقتصاد می رفتیم و با چنگ زدن روزی خود را به چنگ می اوردیم. یک عده از مردم که از این وضع ناخشنود بودند یک اقتصاد جدیدی را در درون اقتصاد اخوندی پایه ریزی کردند که بعد ها که امام هم که بقول خودشان از میان ما رفتند پایه و اساس اقتصاد اخوندی شد. و ان هم چیزی نبود جز "دلالی"... در اینجا بود که ملت همیشه در صحنه تازه متوجه شدند که " باقالی می اورند و بشدت خر بار می کنند..." روزهای مردم داشت تاریک می شد و شب ها هم که مثل همیشه تاریک بود...مردم را بر ان داشت تا برای نجات خود به دنبال فانوس و چراغ قوه ای باشند تا از این وضعیت فلاکتبار رهایی یابند. ولی دریغ از یک زره روشنایی............... ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها