۱۱

حمایت کمپین سفارت سبز،از خط قرمز جمهوری اسلامی و تایید شکایت بر علیه خامنه ای به شورای امنیت

talkhnegar.blogspot.com – بعد از برگزاری کنفرانس 24 اذر پاریس که توسط رضا پهلوی برگزار شد و موضوع ان طرح شکایت به شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران بوده است. کمپین سفارت سبز که در متن ان دیپلماتهای سابق ایرانی حضور دارند که بعد از انتخابات سال 1388 و فشاری که رژیم بر مردم اورد و سرکوب و کشتار هموطنانمان سبب شد که دیگر حاضر نباشند زیر پرچم جمهوری اسلامی خدمت کنند و با اعلام پناهندگی در کشورهای اروپایی خود را به صف مردم رساندند،بعد از مطرح شدن طرح پیشنهادی رضا پهلوی مبنی بر شکایت بر علیه خامنه ایحمایت خود را کاملا از این حرکت اعلام نمودند. رژیم جمهوری اسلامی که خط قرمز ان رضا پهلوی است به خوبی واقف است که این حرکت دیپلماتهای سابق این نظام میتواند برای انها گران تمام شود و نوید ان را خواهد داد که در صورت ادامه سرکوب ،دیگر دیپلماتها نیز به این کمپین خواهند پیوست. دیپلماتهای سابق در راستای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی قدم برمیدارند و امید است که در اینده ای نزدیک به تعدادشان افزوده شود. ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها