۱۲

‫خدا حافظ آزادی بیان

saeidpersian.blogspot.com – ‫خدا حافظ ‌آزادی بیان، که هنوز گروهی از هموطنانم تو را قربانی عقیده شان میکنند!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، که هنوز گروهی از ایرانیان حق سخن گفتن را فقط برای خودشان میدانند!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، که هنوز گروهی از نویسندگان ما هم شعارت را میدهند ولی حق سخن گفتن را به دیگران نمیدهند!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، که هنوز در ایران ما تو را مثل یک گوسفند قربانی خواسته هایشان میکنند!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، که تا ایرانیان به تو احترام نگذارند، هرگز به آزادی و دمکراسی نخواهیم رسید!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، که گروهی مثل وزارت ارشاد اسلامی هر روز سانسورت میکنند!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، که ایران ما قرنهاست تشنه وجود توست!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، تا ایرانیان یاد نگیرند به تو احترام بگذارند، مبارزه با دیکتاتور بی فایده است!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، که اگر کودکی هم نظری به اشتباه داشته باشد، حقش سرکوب نیست!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، که همیشه دلم برای وجودت تنگ خواهد شد!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، که امیدوارم نسلهای آینده ایران من، تو را درک کنند و به تو احترام بگذارند!! ‫خدا حافظ آزادی بیان، که امیدوارم همیشه بیان با آزادی باشد و کسی سرکوبت نکنند!! ‫با درود بر شما، سعید آزاد ادامه...
تصویری از Saeid Azad
ارسال شده توسط Saeid Azad ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از ariya7

ariya7 حدود ۸ سال پيش گفت:

۲

بسیار زیبا بیان کردید سپاس از این نوشته خوب