۱۲

رفقای آنارشیست مصر

andishehnovin.blogspot.com – رفقای آنارشیست مصر ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از humanwatch

humanwatch حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

این گروه آنارشیستی در مبارزات میدان التحریر مصر در حد خودش فعال و تاثیر گذار بوده است و به لحاظ بازتاب رسانه ای خشونت های پلیس در میدان التحریربسیار خوب عمل کرده است و بسیاری از فیلمها و عکسهای منتشر شده در سایت ها کار این گروه است و ضمنا ارتباط خوبی با آنارشیستهای اروپا برقرار کرده اند و برای ارتباط بین المللی سفرهایی را به اروپا داشته اند و با توجه به اینکه در نوشته هایشان از زبان انگلیسی یا عربی استفاده می کنند توانسته اند خود را به تمام گروه های آنارشیستی بشناسانند و از طرفی دیگر زبان مشترک عربی در کشورهای عربی باعث شده است که آنارشیستهای دیگر کشورهای عربی از آنها حمایت کنند و به راحتی از نوشته ها و مقالات یکدیگر استفاده کنند .بنابراین زبان عربی باعث شده است که مخاطبین آنها محدود به مصر تنها نباشد و به وسعت کشورهای عربی باشد. ضمنا از زمان سقوط مبارک تازه خود را علنی کرده اند که من امیدوارم با تحکیم جاپای اسلامگرایان در قدرت سیاسی دست به سرکوب مشخص آنارشیستهای مصر نزنند.

تصویری از humanwatch

humanwatch حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

اشتباهی 3 بار مثل هم آمد

تصویری از humanwatch

humanwatch حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

ببخشید تکراری شد