۱۲

استخدام فاحشه گان خیابانی و استفاده های گوناگون

onvaredonya.blogspot.com – جناب شریفی نیا 43 زن را به استخدام وزارت اطلاعات درآورده برای استفاده های مختلف. در عکس زنی را مشاهده میکنید که در سال 88 در تبلیغات انتخابات برای دروغ جمهور دلقک تبلیغ میکرد همین خانم در عکس دیگر با روسری سبز در مقابل دوربین اعترافی ده نمکی قرار دارداز این زنها برای مقاصد خاصی استفاده میشود هم اکنون 12 تن از این خانمها به خارج از ایران فرستاده شده اند تا در آنجا با فرزندان افراد سیاسی ارتباط بر قرار کنند و با تهیه عکس و فیلم آنها را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند تا بعنوان مدرک از آنها برای ساکت نگه داشتن والدین سیاسی در ایران استفاده شود . همچنین این زنان با افراد سیاسی و فرزندان آنها در داخل کشور روابط نا مشروع بر قرار مینمایند و با تهیه عکس و فیلم و فایلهای صوتی برای آنها پرونده سازی میشود.این زنان زیر نظر وزارت اطلاعات دوره های فیلمبرداری و .... را گذرانده و اکثرا تحت عمل های جراحی زیبا سازی و پروتز سینه و...قرار میگیرند و... 7 نفر از این فاحشه گان استخدامی شریفی نیا هم اکنون در انگلستان و 2 تن در مالزی و 2 نفر در کانادا میباشند .لازم به ذکر است از این زنان 37نفر مبتلا به ایدز میباشند . ما بر آنیم تا مشخصات کامل این فاحشه گان اطلاعاتی را در اختیار همه گان قرار دهیم ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها