۱۰

پهلوان علی کریمی، چهره خوب تمام روزها و هفته های پارازیتی مملکت ماست

fozoolemahaleh.com – تمامی ایرانیان، چه فوتبال دوستان و دوستداران ورزش، چه کسانی که کمترین علاقه ای به هیچ گونه ورزشی ندارند، علی کریمی را می شناسند چرا که علی کریمی، تنها یک چهره ورزشی نیست و هویتش در زمین فوتبال خلاصه نشده است، بلکه پهلوان علی کریمی، در طی تمام این سال هایی که شناخته شده است، نه تنها در فوتبال و ورزش برای ایرانیان افتخار آفریده است، بلکه در عرصه جوانمردی و دستگیری از ضعیفان و مردم داری نیز، همواره چهره ای شاخص و بهترین بوده است.... علی کریمی تلاش کرده است که همواره کنار مردم و برای دفاع از حقوق ایشان قد علم کند و هیچگاه مردم و حقیقت را به مال دنیا نفروخته است. علی کریمی جوانمردی با قلبی به بزرگی اقیانوس است که جز سخن راست بر زبان نرانده و هیچگاه در پیشگاه هیچ کسی کرنش و چاپلوسی ننموده و سر خم نکرده است. فرتور علی کریمی را در بازی مقابل کره جنوبی نشان می دهد در حالی که هر دو دستش را با مچبند هایی سبز و برای حمایت از خیزش مردمی ایران زمین پوشانده است. فرتور علی کریمی را در بازی مقابل کره جنوبی نشان می دهد در حالی که هر دو دستش را با مچبند هایی سبز و برای حمایت از خیزش مردمی ایران زمین پوشانده است.علی کریمی ابَر پهلوان این روزهای وطن ماست، پهلوانی به زور بازو و هیکل بزرگ و سینه های ستبر نیست، بلکه تعریف عام پهلوانی عبارت است از دستگیری از ضعیفان، کمک به همنوعان، کرنش نکردن در برابر قدرت و یکرنگی و صداقت در کردار و گفتار، که تمامی این صفت های نیکو، در خصوصیات اخلاقی پهلوان علی کریمی و در هر یک از سخنان و پندارهای نوع دوستانه اش موج می زند.علی کریمی جوانمردی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری پیشین و آن همه تراژدی های تلخی که رخ دادند، در بازی فوتبال تیم ملی کشورمان م ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها